Om KHS

KULTURHISTORISKA SAMFUNDET

Kulturhistoriska samfundet

Med ett traditionellt bildningsideal som grund.

OM KHS

Kulturhistoriska Samfundet är en registrerad ideell förening med säte i Göteborg som stiftades år 2012, men inledde sin verksamhet redan år 2008. Det är också i Göteborg som den huvudsakligen bedriver sin verksamhet, men även andra orter och platser inom och utom Sverige förekommer.

 

Verksamheten består dels i arrangerandet av publika föreläsningar, stadsvandringar, kurser och kulturresor, och dels forskningsarbete och studier inom kulturhistoria, allmän historia, religions- och kyrkohistoria och andra historiska ämnen.

 

Sedan Samfundet bildades har den genomför över 2 800 timmar offentlig bildningsverksamhet.

 

Medlemskap kan vinnas genom personlig ansökan ställd till styrelsen, till vilken skall bifogas personliga rekommendationer från minst en befintlig medlemmar. En blivande medlem skall dessutom vara aktiv i Samfundet vid tiden för ansökan, samt bedriva någon form av studier och forskningsarbete samt vara villig att bedriva bildningsverksamhet genom Samfundet och vara aktivt inom detta.

 

Samfundet är partipolitiskt obunden, men vilar på de klassiska och traditionella västerländska idealen och värdena, som medborgerliga och mänskliga rättigheter, demokrati, etik, respekt och vördnad för tradition, andlighet, kultur och bildning. Vidare så värnar Samfundet den fria forskningen och fria studier.


Kulturhistoriska samfundet

Kulturhistoriska samfundet, registrerat 2012 och verksamt sedan 2008.


Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

Kulturhistoriska samfundet


c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 33 Göteborg

 Tfn: 0734-01 27 16

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu


Org. nr.: 802465-5709Copyright © Kulturhistoriska samfundet All Rights Reserved