Kontakt

KULTURHISTORISKA SAMFUNDET

Kulturhistoriska samfundet

Med ett traditionellt bildningsideal som grund.

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
 
 

KONTAKTDETALJER

Post- och besöksadress

(besök endast efter överenskommelse):

 

Kulturhistoriska samfundet

c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 08 Göteborg

 

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu

Telefon: 0734-01 27 16

 

Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A., T.K.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

 

Sekreterare Ari von Nordenskjöld

 

Kassör Martha Tellestam

 

 

 

Bg:134-0793

 

 

Kulturhistoriska samfundet

Kulturhistoriska samfundet, registrerat 2012 och verksamt sedan 2008.

 

Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

Kulturhistoriska samfundet

 

c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 08 Göteborg

 

 

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu

 

Org. nr.: 802465-5709

Bg.: 134-0793

 

Copyright © Kulturhistoriska samfundet All Rights Reserved