Kontakt

KULTURHISTORISKA SAMFUNDET

Kulturhistoriska samfundet

Med ett traditionellt bildningsideal som grund.

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
 
 

KONTAKTDETALJER

Post- och besöksadress

(besök endast efter överenskommelse):


 

Kulturhistoriska samfundet

c/o  Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 33 Göteborg


 

 

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu

 

 

Telefon: 0734-01 27 16


 

Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A., T.K.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

 

Sekreterare Ari von Nordenskjöld


Kassör Martha Ek


Ledamot Daniel Rondslätt


Kulturhistoriska samfundet

Kulturhistoriska samfundet, registrerat 2012 och verksamt sedan 2008.


Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

Kulturhistoriska samfundet


c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 33 Göteborg

 Tfn: 0734-01 27 16

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu


Org. nr.: 802465-5709Copyright © Kulturhistoriska samfundet All Rights Reserved