Aktuella projekt

KULTURHISTORISKA SAMFUNDET

Kulturhistoriska samfundet

Med ett traditionellt bildningsideal som grund.

AKTUELLA PROJEKT

Jonas Alströmer Familj och samtid.

Start 2016. Beräknad slutförd 2018.

Projektet består av tre delar. Dels skall produceras en populärhistorisk dokumentärfilm, dels sammanställa ”nytt” arkivmaterialet i skriftform för allmän spridning vilken skall inkludera en biografi över Jonas Alströmer, samt en utställning.


Filmen och utställningen kommer inte i första hand vara en industri- eller lantbrukshistorisk skildring, utan det främste syftet kommer att vara att presentera Jonas Alströmer och hans närmaste familj som människor. Fokus kommer därför att ligga på att lyfta fram de nätverk som de ingick i, släkt- och personliga relationer, filosofiska, religiösa och politiska ställningstaganden och intressen, medlemskap i olika sammanslutningar och så vidare.


Till frågan om Angeln och den tyska missionen i Norden omkring år 1000.

Start 2014. Beräknad slutförd 2019.

I Sverige anses det allmänt vara svårt att skriva nordisk, och framförallt svensk, forntidshistoria. En av orsakerna som anges är brist på källmaterial.


Utgångspunkt för projektet är att det föreligger ett medvetet missförstånd, grundat på en lång svensk tradition av danskhat, tyskhat, katolikhat och rysskräck. Detta har i sin tur lett till att man i mångt och mycket bortsett från utländskt källmaterial, och det finns dessutom en bristande acceptans och förståelse för utländskt källmaterial i allmänhet i Sverige, ett faktum som bland annat professorn i arkeologi Władysław Duczko påpekat (se Fornvännen 2008:103).


Ytterligare projekt är under planering:

Göteborg - kanalernas stad.

Döden i religion och kultur.

Bohusläns kristnande.

Kulturhistoriska samfundet

Kulturhistoriska samfundet, registrerat 2012 och verksamt sedan 2008.


Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

Kulturhistoriska samfundet


c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 33 Göteborg

 Tfn: 0734-01 27 16

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu


Org. nr.: 802465-5709Copyright © Kulturhistoriska samfundet All Rights Reserved