Hem

KULTURHISTORISKA SAMFUNDET

Kulturhistoriska samfundet

Med ett traditionellt bildningsideal som grund.

Man måste kunna överblicka

6 000 års historia för att förstå ögonblicket.

Kulturhistoriska Samfundet stiftades i Göteborg år 2012, och arrangerar och samarrangerar över 2800 timmars verksamhet inom folkbildning och annan kulturverksamhet om året. Inom samfundets ram organiseras även forskning och studier inom olika historiska och angränsande ämnen,

och andra projekt.

 

Samfundets syfte är att arrangera och samarrangera kulturarrangemang, föreläsningar, stadsvandringar, kulturresor och studiegrupper inom kulturhistoriska, allmänhistoria, kyrkohistoria och närliggande ämnen, främst i Göteborg och Götaland samt Stockholm, samt på andra sätt verka för ökandet av intresset för och spridandet av andlig och kulturell odling i allmänhet och kulturhistoria i synnerhet.

 

Samfundet samarbetar och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

 

Utgivningsverksamheten sker i samverkan med Bokförlaget Cues, och våra kultur- och andra resor arrangeras genom KHS Kulturresor.

 

 Välkommen att läsa mer om vårt samfund, vår verksamhet, och ta del av våra många arrangemang!

AKTUELLT PROGRAM


Kulturhistoriska samfundet genomför årligen, både ensamt och i samverkan med andra organisationer en mängd föreläsningar, seminarier m.m.

AKTUELLA PROJEKT


Kulturhistoriska samfundet fungerar som huvudman för projekt inom den breda humanioran. Här kan du läsa mer om aktualla projekt.


AKTUELLA STADSVANDRINGAR


Kulturhistoriska samfundet bjuder in alla intresserade att följa med på stadsvandringar i Göteborg med omnejd.
SOMMARPROGAM 2020


Under så arrangerar vi historiska kurser och utfärder till till spännade och intressanta mål. Välkommen att läsa mer om dessa här!

KULTURRESOR OCH EXKURSIONER


Våra kulturresor, exkursioner och andra resor och utfärder arrangeras genom verksamhetsgrenen

KHS Kulturresor.

BOKFÖRLAGET CUES


Bokförlaget Cues Ek. för. publicera medlemmarnas och andras litterära produktioner inom filosofi, kyrko- och religionshistoria, kultur- och konsthistoria och andra närliggande ämnen.

Kulturhistoriska samfundet

Kulturhistoriska samfundet, registrerat 2012 och verksamt sedan 2008.


Ordförande och verksamhetsledare

Carl T. Ek, M.A.

Tfn: 0734-01 27 16

E-post: carl.ek@carlek.se

Kulturhistoriska samfundet


c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 33 Göteborg

 Tfn: 0734-01 27 16

E-post: info@kulturhistoriskasamfundet.nu


Org. nr.: 802465-5709Copyright © Kulturhistoriska samfundet All Rights Reserved